มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมปลูกต้นไม้โครงการล้านกล้ามหามงคล คณะวิทยาการจัดการ

29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 


     ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการล้านกล้ามหากุศล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ และผู้นำชุมชน รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 1,150 คนร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์จำนวน 5,999 ต้น ในพื้นที่ศูนย์แม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436800 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558