มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เว็บลิงค์ เว็บลิงค์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


# URL ชื่อเว็บไซต์ หมวดหมู่ จัดการ
1 http://www.kwc.ac.th/mainpage กาวิละวิทยาลัย โรงเรียน รายงาน
2 http://www.kp.ac.th/ กำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
3 http://http//www.ratpricha.com กำแพงเพชรราชฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
4 http://www.gunoob.com กูนู๊บ สารพัดเรื่องไอทีมีสาระ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ รายงาน
5 http://www.kanu.ac.th/ ขาณุวิทยา โรงเรียน รายงาน
6 http://www.kwksch.ac.th ขุนควรวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
7 http://www.khunyuam.ac.th/index.php ขุนยวมวิทยา โรงเรียน รายงาน
8 http://www.khontee.ac.th/ คณฑีพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
9 http://www.kkrs.ac.th/ คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียน รายงาน
10 http://www.klvschool.com คลองลานวิทยา โรงเรียน รายงาน
11 http://www.ngwk.ac.th งำเมืองวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
12 https://www.joblnw.com จ๊อบเทพดอทคอม งานเทพๆหาง่ายกว่าที่คิด เว็บไซต์ที่น่าสนใจ รายงาน
13 http://www.chomthong.ac.th/ จอมทอง โรงเรียน รายงาน
14 http://www.chakkham.ac.th/topnews/ จักรคำคณาทร โรงเรียน รายงาน
15 http://www.jjw.ac.th/main.php จันจว้าวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
16 http://www.csea.ac.th/ จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โรงเรียน รายงาน
17 http://www.jr.ac.th จ่านกร้อง โรงเรียน รายงาน
18 http://www.cwkpy.ac.th/ จุนวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
19 http://www.pccpl.ac.th/ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พล. โรงเรียน รายงาน
20 http://www.pcccr.ac.th จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียน รายงาน
21 http://www.chongkaeschool.ac.th/ ช่องแคพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
22 http://www.cw.ac.th/ ชาติตระการวิทยา โรงเรียน รายงาน
23 http://www.dongjen.ac.th ดงเจนวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
24 http://www.dkt.ac.th/ ดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียน รายงาน
25 http://www.dtws.ac.th ดอนทองวิทยา โรงเรียน รายงาน
26 http://www.doingamwittayakom.ac.th/ ดอยงามวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
27 http://www.doisaket.ac.th/ ดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
28 http://www.damrong.ac.th/index/ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียน รายงาน
29 http://www.takropittaya.ac.th/ ตะคร้อพิทยา โรงเรียน รายงาน
30 http://www.takhli.ac.th/intro/ ตาคลีประชาสรรค์ โรงเรียน รายงาน
31 https://sites.google.com/site/tcpittayakomnan/ ตาลชุมพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
32 http://www.thumpin.ac.th/ ถ้ำปินวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
33 http://http//www.opat.ac.th ถิ่นโอภาสวิทยา โรงเรียน รายงาน
34 http://spwws.com/spw/ ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม โรงเรียน รายงาน
35 http://www.taa.ac.th/History.html ทหารอากาศอนุสรณ์ โรงเรียน รายงาน
36 http://www.tk-lp.ac.th ทาขุมเงินวิทยาคาร โรงเรียน รายงาน
37 http://www.thatako.ac.th/ ท่าตะโกพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
38 http://www.ttp.ac.th ท่าทองพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
39 http://www.tp.ac.th/ ท่าวังผาวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
40 http://schoolweb.eduzones.com/thungkaow/ ทุ่งกว๋าวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
41 http://www.thungchang.ac.th/tc2014/ ทุ่งช้าง โรงเรียน รายงาน
42 http://www.tsw.ac.th/ ทุ่งทรายวิทยา โรงเรียน รายงาน
43 http://www.tcp.ac.th/ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
44 http://www.tuws.ac.th ทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียน รายงาน
45 http://www.thungphotalae.com/ ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โรงเรียน รายงาน
46 http://www.tkb.ac.th/tkb/ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียน รายงาน
47 http://www.nby.ac.th/ นครบางยางพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
48 http://www.nssc.ac.th/ นครสวรรค์ โรงเรียน รายงาน
49 http://www.nakorntritrung.ac.th/ นครไตรตรึงษ์ โรงเรียน รายงาน
50 http://www.nakhonthai.ac.th/ นครไทย โรงเรียน รายงาน
51 http://www.nmp.ac.th/ นวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียน รายงาน
52 http://www.nmm.ac.th/web2557/300/301.html นวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียน รายงาน
53 http://www.nws.ac.th/ นาทรายวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
54 http://www.nnk.ac.th/ น่านนคร โรงเรียน รายงาน
55 http://www.nanpracha.ac.th/ น่านประชาอุทิศ โรงเรียน รายงาน
56 http://www.nanoi.ac.th/ นาน้อย โรงเรียน รายงาน
57 http://www.nabokham.ac.th/ นาบ่อคำวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
58 http://nbschool.webege.com/ นาบัววิทยา โรงเรียน รายงาน
59 http://www.nareerat.ac.th/ นารีรัตน์ โรงเรียน รายงาน
60 http://www.namuenschool.ac.th นาหมื่นพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
61 http://www.ndk.ac.th/ น้ำดิบวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
62 http://www.nrpk.ac.th/ น้ำรินพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
63 http://www.banphotphisai.com/ บรรพตพิสัยพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
64 http://182.93.222.68/bosuak บ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียน รายงาน
65 http://www.bokluea.ac.th บ่อเกลือ โรงเรียน รายงาน
66 http://www.borkaewwit.com/ บ่อแก้ววิทยา โรงเรียน รายงาน
67 http://www.bophowit.com บ่อโพธิ์วิทยา โรงเรียน รายงาน
68 http://bkp.ac.th/ บางกระทุ่มพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
69 http://bangklangthao.ppao.go.th/ บางกลางท่าวพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
70 http://www.brs.ac.th/ บางระกำวิทยาศึกษา โรงเรียน รายงาน
71 http://www.bkschool.ac.th/ บ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
72 http://www.bkpschool.ac.th/ บ้านกลางพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
73 http://http//www.bankardschool.ac.th บ้านกาศประชานุเคราะห์ โรงเรียน รายงาน
74 http://www.bls.ac.th/ บ้านหลวง โรงเรียน รายงาน
75 http://www.bsw.ac.th/ บ้านแซววิทยาคม โรงเรียน รายงาน
76 http://www.banpaen.ac.th/ บ้านแป้นพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
77 http://www.bungboraphetwittaya.com/ บึงบอระเพ็ดวิทยา โรงเรียน รายงาน
78 http://www.bwc.ac.th/ บุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียน รายงาน
79 https://sites.google.com/a/brw.ac.th/web/ บุญเรืองวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
80 http://www.pongppk.ac.th ปงพัฒนาวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
81 http://www.prp.ac.th ปงรัชาดาภิเษก โรงเรียน รายงาน
82 http://www.prt.ac.th/ ประชารัฐธรรมนูญคุณ โรงเรียน รายงาน
83 http://www.secondary35.go.th/pcvs/ ประชาราชวิทยา โรงเรียน รายงาน
84 http://www.pcsk.ac.th/ ประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียน รายงาน
85 http://www.pua.ac.th/ ปัว โรงเรียน รายงาน
86 http://www.makawit.ac.th/ ปางมะค่าวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
87 http://www.pasang.ac.th/ ป่าชาง โรงเรียน รายงาน
88 http://www.kwk.ac.th/ ป่าตาลวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
89 http://58100180.thaischool1.in.th/mainpage ปายวิทยาคาร โรงเรียน รายงาน
90 http://www.fangchanu.ac.th/ ฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียน รายงาน
91 http://www.fkw.ac.th/ ฝายกวางวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
92 http://www.plw.ac.th/ พญาลอวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
93 http://106.0.195.120/pmr/index1.php พญาเม็งราย โรงเรียน รายงาน
94 http://www.thatako.ac.th/ พนมรอกวิทยา โรงเรียน รายงาน
95 http://phayuha.ac.th/main/ พยุหะพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
96 http://www.phws.ac.th/ พรหมพิรามวิทยา โรงเรียน รายงาน
97 http://www.pratat.ac.th/ พระธาตุพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
98 http://www.prankratai.ac.th/ พรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
99 http://www.pwks.ac.th/ พร้าววิทยาคม โรงเรียน รายงาน
100 http://www.pypw.ac.th พะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียน รายงาน
101 http://61.7.230.230/website/ พะเยาพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
102 http://www.phanpiset.ac.th/ พานพิเศษพิทยา โรงเรียน รายงาน
103 http://http//www.piriyalai.ac.th พิริยาลัย โรงเรียน รายงาน
104 http://www.pp.ac.th/ พิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
105 http://pikrai.ac.th/pkweb/home.php พิไกรวิทยา โรงเรียน รายงาน
106 http://www.bdc.ac.th/ พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน รายงาน
107 http://www.fkk.ac.th/ ฟากกว้านวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
108 http://203.172.210.98 ภูชางวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
109 http://www.muangkhai.ac.th/ ม่วงไข่พิทยาคม โรงเรียน รายงาน
110 http://www.cmmcu.com มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย รายงาน
111 http://www.mtpk.ac.th/ มัธยมป่ากลาง โรงเรียน รายงาน
112 http://www.phatcharakitiyabha2.com/ มัธยมพัชรกิติยาภา 2 โรงเรียน รายงาน
113 https://sites.google.com/a/yanghom.ac.th/yanghomschool/ ยางออมวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
114 http://www.yangklonewittaya.ac.th/ ยางโกลนวิทยา โรงเรียน รายงาน
115 http://www.yupparaj.ac.th/yrc/ ยุพราชวิทยาลัย โรงเรียน รายงาน
116 http://202.143.128.82/9kingofking/ ร้องกวางอนุสรณ์ โรงเรียน รายงาน
117 http://www.rws.ac.th/ ระหานวิทยา โรงเรียน รายงาน
118 http://www.ndr.ac.th/ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รายงาน
119 https://www.cmwinet.com รับติดตั้งงาน wifi Server คอมพิวเตอร์ และ ไมโครติ๊ก เว็บไซต์ที่น่าสนใจ รายงาน
120 http://www.longwittaya.ac.th/ ลองวิทยา โรงเรียน รายงาน
121 http://www.latyao.ac.th/ ลาดยาววิทยาคม โรงเรียน รายงาน
122 http://www.lkb.ac.th/ ลานกระบือวิทยา โรงเรียน รายงาน
123 http://www.lks.ac.th/welcome ลำปางกัลยาณี โรงเรียน รายงาน
124 http://www.wachira.ac.th วชิรปราการวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
125 http://web2013.wp.ac.th/index.php วชิรป่าชาง โรงเรียน รายงาน
126 http://http//www.wy.ac.th วังชิ้นวิทยา โรงเรียน รายงาน
127 http://www.wkpsschool.com/ วังตะเคียนประชานุสรณ์ โรงเรียน รายงาน
128 http://www.wtp.ac.th/index1.html วังทองพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
129 http://65100347.thaischool.in.th/ วังน้ำคู้ศึกษา โรงเรียน รายงาน
130 http://wbvschool.net/ วังบ่อวิทยา โรงเรียน รายงาน
131 http://wangmuangchon.50megs.com/indexwang.htm วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โรงเรียน รายงาน
132 http://www.wnw.ac.th/ วังเหนือวิทยา โรงเรียน รายงาน
133 http://wangkham.ac.th/ วังแขมวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
134 http://wsmschool.thaischool1.in.th/ วังไทรวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
135 http://www.wr.ac.th/ วัชรวิทยา โรงเรียน รายงาน
136 http://www.wattano.ac.th/ วัฒโนทัยพายัพ โรงเรียน รายงาน
137 http://www.watthumpla.ac.th/ วัดถ้ำปลาวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
138 http://www.watbot.ac.th/ วัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียน รายงาน
139 http://www.waweewit.ac.th/ วาวีวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
140 http://www.wilaikiat.ac.th/ วิไลเกียรติอุปถิมภ์ โรงเรียน รายงาน
141 http://www.satha.ac.th/ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน รายงาน
142 http://www.srisawat.ac.th/ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียน รายงาน
143 http://www.sns.ac.th/home.php สตรีนครสวรรค์ โรงเรียน รายงาน
144 https://sites.google.com/a/srinan.ac.th/srinan1/ สตรีศรีน่าน โรงเรียน รายงาน
145 http://www.sobjangwitthaya.ac.th/ สบจางวิทยา โรงเรียน รายงาน
146 http://thai.sppit.ac.th/ สบปราบพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
147 http://www.sobmoei.ac.th/ สบเมยวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
148 http://www.saroyseree.ac.th/ สรอยเสรีวิทยา โรงเรียน รายงาน
149 http://www.sby.ac.th/sby/welcome ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน โรงเรียน รายงาน
150 http://www.suanmeang.ac.th/ สวนเมี่ยงวิทยา โรงเรียน รายงาน
151 http://www.songpit.ac.th/ สองพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
152 http://www.smpk.ac.th/ สะเมิงพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
153 http://sakngam.ac.th/ สักงามวิทยา โรงเรียน รายงาน
154 http://www.skpschool.net/ สันกำแพง โรงเรียน รายงาน
155 https://sites.google.com/a/santikeereevit.ac.th/santikeereevit/home สันติดีรีวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
156 http://www.santisuk.ac.th/ สันติสุข โรงเรียน รายงาน
157 http://www.suntisuk.ac.th/ สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
158 http://www.sansai.ac.th/ สันทรายวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
159 http://www.svk.ac.th/ สันป่าตองวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
160 http://www.sanpayang.ac.th/spk/ สันป่ายางวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
161 http://www.saschool.ac.th/ สา โรงเรียน รายงาน
162 http://www.saschool.ac.th/ สาขาสา โรงเรียน รายงาน
163 http://www.sathukit.ac.th/index1.html สาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รายงาน
164 http://www.samakkhi.ac.th/ สามัคคีวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
165 http://www.swk2.ac.th/ สามัคคีวิทยาคม 2 โรงเรียน รายงาน
166 http://www.sarathum.ac.th/ สารธรรมวิทยาคาร โรงเรียน รายงาน
167 http://www.sarapee.ac.th/ สารภีพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
168 http://www.sungmen.ac.th/ สูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน รายงาน
169 http://www.nkps.ac.th/ หนองกรดพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
170 http://www.nongkong.ac.th/ หนองกองพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
171 http://www.nongbua.ac.th/ หนองบัว โรงเรียน รายงาน
172 http://www.nbp.ac.th/ หนองบัวพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
173 http://www.hsw.ac.th/ ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รายงาน
174 http://www.namhom.ac.th/intro99.php ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โรงเรียน รายงาน
175 http://www.hmk.ac.th ห้วยม้าวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
176 http://www.hswk.ac.th/ ห้วยสักวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
177 http://www.hongson.ac.th/web/ ห้องสอนศึกษา โรงเรียน รายงาน
178 http://www.horpra.ac.th/ หอพระ โรงเรียน รายงาน
179 http://www.prommaporn.com/ หัวดงราชพรหมาภรณ์ โรงเรียน รายงาน
180 http://www.hcw.ac.th/ ห้างฉัตรวิทยา โรงเรียน รายงาน
181 http://www.hangdong.ac.th/ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียน รายงาน
182 http://www.omkoi.ac.th/ อมก๋อยวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
183 http://www.anw-cm.ac.th/ อรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
184 http://www.yupparaj.ac.th/yrc/ ออนเหนือ โรงเรียน รายงาน
185 http://www.ucs.ac.th/ อุดรคณารัก โรงเรียน รายงาน
186 http://51100307.thaischool.in.th อุโมงค์วิทยาคม โรงเรียน รายงาน
187 http://www.hpk.ac.th/ ฮอดพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
188 http://www.kwsch.ac.th/ เกาะคาวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
189 http://www.tup-kln.ac.th/ เขลางค์นคร โรงเรียน รายงาน
190 http://ktpit.com/ เขาทองพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
191 http://www.chs.ac.th/ เฉลิมขวัญสตรี โรงเรียน รายงาน
192 http://www.swkp.ac.th/ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ กำแพงเพชร ปางศิลาทองศึกษา โรงเรียน รายงาน
193 http://www.sw-phayao.ac.th/ เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน รายงาน
194 http://www.crw.ac.th เฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
195 http://www.ckp.ac.th/ เชียงกลาง "ประชาพัฒนา""ชียงกลาง "ป"ี โรงเรียน รายงาน
196 http://www.ckw.ac.th เชียงของวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
197 http://www.chiangkham.ac.th/webck เชียงคำวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
198 http://www.chiangdao.ac.th/ เชียงดาววิทยาคม โรงเรียน รายงาน
199 http://www.cmw.ac.th/cmwweb เชียงม่วนวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
200 http://www.csws.ac.th/ เชียงแสนวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
201 http://www.tws.ac.th/ เถินวิทยา โรงเรียน รายงาน
202 http://www.thepwittaya.ac.th/ เทพวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
203 http://www.thepsala.ac.th/ เทพศาลาประชาสรรค์ โรงเรียน รายงาน
204 http://www.thoengwit.ac.th/ เทิงวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
205 http://www.noenkumwittaya.ac.th/ เนินกุ่มวิทยา โรงเรียน รายงาน
206 http://www.nss.ac.th/ เนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียน รายงาน
207 http://www.nswschool.ac.th/ เนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
208 http://www.mengrai.ac.th/ เม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
209 http://www.mpws.ac.th/ เมืองปานวิทยา โรงเรียน รายงาน
210 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500520 เมืองมายวิทยา โรงเรียน รายงาน
211 http://www.mw.ac.th/ เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน รายงาน
212 http://www.muangleeschool.ac.th/ เมืองลีประชาสามัคคี โรงเรียน รายงาน
213 http://www.amcr.ac.th/ เมืองเชียงราย โรงเรียน รายงาน
214 http://mngschool.blogspot.com/ เมืองแงง โรงเรียน รายงาน
215 http://www.mp-school.ac.th เมืองแพร่ โรงเรียน รายงาน
216 https://www.dektalent.com เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ รายงาน
217 http://www.rwps.ac.th/home/ เรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียน รายงาน
218 http://www.cmprice.com/ เว็บไซต์ที่ใหญ่ทีสุดในเชียงใหม่ ,ลำพูน ลำปาง เชียงราย ภาคเหนือ หางาน หางานเชียงใหม่ ราคาคอมพิวเตอร์ในเชียงใหม่ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่ ตลาดออนไลน์เชียงใหม่ ลงโฆษณาฟรี ข้อมูล Update ทุกวัน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ รายงาน
219 http://www.wtps.ac.th/ เวียงตาลพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
220 http://www.wpk.ac.th/ เวียงป่าเป้าวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
221 http://www.wms.ac.th/ เวียงหมอกวิทยา โรงเรียน รายงาน
222 http://www.wjd.ac.th/site/ เวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียน รายงาน
223 http://chiangrung.ac.th/home/index.php เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
224 http://61.19.35.13/ เสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียน รายงาน
225 http://www.swt.ac.th/ เสริมงามวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
226 http://www.maecharim.ac.th/ แม่จริม โรงเรียน รายงาน
227 http://www.mwk.ac.th/main/ แม่จันวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
228 https://sites.google.com/a/maetamwit.ac.th/mtwitschool/ แม่ต่ำวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
229 http://www.mtwit.ac.th/ แม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
230 http://www.mtsschool.com/ แม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียน รายงาน
231 https://sites.google.com/a/mtps.ac.th/mtpsacth/home แม่ทะพัฒนะศึกษา โรงเรียน รายงาน
232 http://www.maethawittaya.ac.th/ แม่ทะวิทยา โรงเรียน รายงาน
233 http://www.maetha.ac.th/ แม่ทาวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
234 http://www.mpw.ac.th/ แม่พริกวิทยา โรงเรียน รายงาน
235 http://www.maerim.ac.th/ แม่ริมวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
236 http://daroonsik.ac.th/ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียน รายงาน
237 http://www.maewongpit.ac.th/ แม่วงก์พิทยาคม โรงเรียน รายงาน
238 http://www.boripat.ac.th แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา""ม่สะเรียง "บร"่ส โรงเรียน รายงาน
239 http://www.maesun.ac.th/ แม่สันวิทยา โรงเรียน รายงาน
240 http://www.maesai.ac.th/ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียน รายงาน
241 http://www.maeoowit.ac.th/ แม่อ้อวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
242 http://www.mae-ai.ac.th/ แม่อายวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
243 http://www.maejadee.ac.th/ แม่เจดีย์วิทยาคม โรงเรียน รายงาน
244 http://www.maemoh.ac.th/school/?view=featured แม่เมาะวิทยา โรงเรียน รายงาน
245 http://www.maechaem.ac.th/ แม่แจ่ม โรงเรียน รายงาน
246 http://www.maetang.ac.th/ แม่แตง โรงเรียน รายงาน
247 http://www.maechai.ac.th/joomla/ แม่ใจวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
248 http://www.kpsc.ac.th/ โกรกพระ โรงเรียน รายงาน
249 http://www.kosampee.com/ โกสัมพีวิทยา โรงเรียน รายงาน
250 http://www.khongphaiwittaya.ac.th โค้งไผ่วิทยา โรงเรียน รายงาน
251 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500519 โป่งหลวงวิทยามังคลาภิเษก โรงเรียน รายงาน
252 http://www.nareerat.ac.th โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียน รายงาน
253 http://www.anw-cm.ac.th โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
254 http://www.cmw.ac.th โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
255 http://www.thoengwit.ac.th โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
256 http://www.rattana.ac.th/ โฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียน รายงาน
257 http://www.chaiprakarn.ac.th/ ไชยปราการ โรงเรียน รายงาน
258 http://www.trikate.ac.th/ ไตรเขตประชาสามัคคี โรงเรียน รายงาน
259 http://www.saingam.ac.th/ ไทรงามพิทยาคม โรงเรียน รายงาน
260 http://www.phaisalee.ac.th/ ไพศาลีพิทยา โรงเรียน รายงาน
261 http://www.maiyavit.ac.th/ ไม้ยาวิทยาคม โรงเรียน รายงาน
262 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500525 ไหล่หินวิทยา โรงเรียน รายงาน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558