มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 93 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. นำน้องใหม่ 6,000 คน เดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 (มีคลิป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำน้องใหม่ 6,000 คน เดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปี  2558        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมื่อช่วงเช้ามืด พร้อมเดินนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาน้องใหม...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ นำทีมร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก            ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ลงนามสัญญาจ้างกว่า 4 ร้อยล้านบาท สร้างกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์บนพื้นที่ศูนย์แม่ริม
            อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงินงบประมาณ 461,000,000 บาทโดยมี บริษัท ไทยไดโฮ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่            
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน (มีคลิป)
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมปลูกต้นไม้โครงการล้านกล้ามหามงคล คณะวิทยาการจัดการ
     ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการล้านกล้ามหากุศล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ และผู้นำชุมชน รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 1,150 คนร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์จำนวน 5,999 ต้น ในพื้นที่ศูนย์แม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
28 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดเขียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
28 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดเขียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
27 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมรายการ WETV NEWS สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    รายการ WETV NEWS จากช่อง WETV Channel (WETV เคเบิลทีวีทีของคนเชียงใหม่) เดินทางมาจัดรายการ WETV NEWS สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัย         ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักและความสำคัญ ของความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมพูดคุยในรายการกับประเด็น “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภั...
27 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย นำทีมร่วมพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ขอบคุณภาพจาก 
26 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี เป็นประธานเปิดล้านกล้ามงคล เติมที่พื้นที่สีเขียวที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
                    วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการล้านกล้ามหามงคล

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327029 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558