มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 93 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมบุคลากร สายสนับสนุน รับปีการศึกษาใหม่
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผ
25 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน จ.เชียงใหม่
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุด
24 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ส่งเสริมการออม รร.สาธิต มร.ชม. เปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค 8 โดย คุณเทอดศักดิ์  บุญมาประเสริฐ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 1 พร้อมด้วย คุณวาสนา  อภิชัยรัตน์พิมาณ กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ...
23 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักมาตรฐานฯ มร.ชม. จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งจัดขึ้...
22 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ นศ.เรียนดี-ประพฤติดี ปีการศึกษา 2558
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลั...
22 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาฯ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้มีวาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื...
21 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทย์ฯ มร.ชม. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558
             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาน้องใหม่ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...
19 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มอบทุนพร้อมปฐมนิเทศ นศ.โครงการแลกเปลี่ยน 83 คน ก่อนเดินทางศึกษาใน 3 ประเทศ
            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ...
16 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กว่า 800 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กว่า 800 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง             อาจารย์ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี เปิดเผยว่านับตั้งแต่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436800 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558