มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 92 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักมาตรฐานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครปฐม
                    สำนักมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์และประธานหลักสูตร จำนวน 35 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง...
9 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมวางพวงมาลา พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวัน พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 9 ธันวาคม
            เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวัน พระราชชายาเจ้าดารารัศมี นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมวางพวงมาลา ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่วัชระ ไทยบั...
8 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการดี นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้าหอคำหลวง อุทยาน...
8 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา นำผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก
5 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังมีพิธีประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น และลูกกตัญ...
3 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอธิการบดีเยือนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาตามแนวคิด “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอธิการบดีเยือนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาตามแนวคิด “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
3 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานฯ
มร.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานฯ
1 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้...
30 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6563949 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558