มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 91 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. สัมภาษณ์ CITC จัดทำสื่อวิดีทัศน์ชุมชนต้นแบบแห่งเมืองสีเขียว
            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
12 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ให้เกียรติเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ (มีคลิป)
        เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ให้แสดงความสามารถในด้านกีฬาแต่ละชนิด ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และเป็นก...
11 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย นำทีมวิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพ ของชุมชนอำเภอแม่ริม
            รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์ พร้อมด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความต้องการด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ของชุมชนอำเภอแม่ริม โดยมีนาย ภาษเดช หง...
10 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. แสดงความยินดี คณะนักวิจัยในพัฒนานวัตกรรมเซรามิกเนื้อหินโปร่งแสงครั้งแรกของโลก
             รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์อรทัย คำสร้อย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา นางสาวรัตนา พรมอินทร์ และ นางสาว...
2 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ให้เกียรติเปิดการแข่งขันเทควันโด CMRU OPEN ครั้งที่ 3
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด CMRU OPEN ครั้งที่ 3 ซึ่งมีทีมเทควันโดจากทั่วประเทศ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันร่วม 1,000 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมืองจ.เชียงใหม่..................................................................
30 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมเป็นเกียรติในงาน
            คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน "เปิดโลกกิจกรรม" ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโลกกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 57 และ 58 เข้าร่วมกิจกรรม และเลือกชมรมต่างๆ จำนวน4 ชมรม ได้แก่ ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ , ชมรม รปศ.จิตอาสา ...
29 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จัด KM การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยและการ
28 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมยินดีนักศึกษารางวัลเกียรติบัตรนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิรัฐพงค์ จอมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับเกียรติบัตรนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทชมเชย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
26 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ต้อนรับคณะ Honghe University ปรึกษาหารือความร่วมมือทางการศึกษา
            เมื่อที่ 26 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารจาก วิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิเทศสัมพั...
25 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ใช้เงินรายได้มากกว่า 90 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช้เงินรายได้มากกว่า 90 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่คณาจารย์และบุคลากร            อาจารย์ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมี 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6359753 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558