มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 91 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
มร.ชม. จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจรกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร...
20 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ระดมสมอง Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ระดมสมอง Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปีสำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ระดมสมอง Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี
18 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มร.ชม. เปิดโครงการค่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน (ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)
            เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน (ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่) ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในโครงการค่ายพัฒนาบุคลากรฯ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “งานได้ผล คนทำงานมีความสุข ผู้รับริการพึงพ...
17 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วจก. มร.ชม. เปิดชมรมศิษย์เก่าสร้างศูนย์กลางเชื่อมสัมพันธ์อันดีศิษย์เก่ารั้วดำเหลือง
วจก. มร.ชม. เปิดชมรมศิษย์เก่าสร้างศูนย์กลางเชื่อมสัมพันธ์อันดีศิษย์เก่ารั้วดำเหลืองดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์ชมรมศิษย์เก่า คณะ...
17 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วจก. มร.ชม. จัดบรรยายพิเศษการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามเบื้องพระยุคลบาท
วจก. มร.ชม. จัดบรรยายพิเศษ การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามเบื้องพระยุคลบาท เมื่อวันที่16ธันวาคม2558 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการบรรย...
17 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. อบรมใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online
                    อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
17 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มร.ชม. นำคณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 'พระสังฆราช' ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 'พระสังฆราช' ในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมไว้อาลัยและอำนวยความสพดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัชระ  ไทยบัณฑิตย์ ข่าว // ภาพ
16 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับพนักงานใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่2/2558
มร.ชม. ต้อนรับพนักงานใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่2/2558 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พนักงานใหม่ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนัก...
16 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มร.ชม. เปิดการประชุมระดับนานาชาติ Thailand Conference Hopping
            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมระดับนานาชาติ Thailand Conference Hopping ภายใต้ชื่องาน The 1ST ASEAN Smart Grid Congress พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม ภายในการประชุมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
15 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนและญี่ปุ่น
            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาม

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6563950 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558