มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 89 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
องค์การนักศึกษา มร.ชม. จัดกิจกรรมใหญ่ รับเปิดโลกกิจกรรม 2558 (มีคลิป)
            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านความคิดความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรม การจำหน่าย สินค้าและอาหารมากมาย จากชมรมนักศึกษา กว่า 40 ชมรม และยังได้จัดกิจกรรมบันเทิงเริงรำวงย้อนยุคเพื่อจัดหารายได้สมทบทุน...
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำบุญสืบชะตา ประจำปี 2558
                เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสืบชะตาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร...
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาม.ราชภัฏภาคเหนือ พิงคนครเกมส์
            เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการกีฬา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม...
22 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. มอบครุภัณฑ์การศึกษา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
            เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีม...
22 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ต้อนรับศิลปินแห่งชาติ พร้อมเปิดโครงการ
            ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรองให้ดำรงคงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการลบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธา...
21 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รั้วดำ-เหลือง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ (มีคลิป)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ “เรือชนะคลื่น ๒๕๕๘” พร้อมเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัย...
18 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากนี้ คณบดีและผู้แทนคณบดี ทั้ง 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้ร่วมบรรยายนำเสนอ ข้อมูลคณะและหลักสูตรที่เปิดส...
17 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. สัมภาษณ์ CITC จัดทำสื่อวิดีทัศน์ชุมชนต้นแบบแห่งเมืองสีเขียว
            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
12 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ให้เกียรติเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ (มีคลิป)
        เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ให้แสดงความสามารถในด้านกีฬาแต่ละชนิด ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และเป็นก...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327028 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558