มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 88 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการดี นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้าหอคำหลวง อุทยาน...
8 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา นำผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก
5 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังมีพิธีประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น และลูกกตัญ...
3 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอธิการบดีเยือนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาตามแนวคิด “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอธิการบดีเยือนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาตามแนวคิด “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
3 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานฯ
มร.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานฯ
1 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้...
30 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประ...
27 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10
            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาวะจิตที่ดี สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภ...
26 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ธรรมาภิบาล” หัวใจของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และการประชุมสามัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558
            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ธรรมาภิบาล” หัวใจของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และการประชุมสามัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย การสัมม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436800 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558