มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุม  วิชาการนานาชาติ   The 1st  ICRU International Conference: Sustainable Community Development มุ่งพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุม  วิชาการนานาชาติ  The 1st  ICRU International Conference: Sustainable Community Development           มุ่งพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา                    &...
15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ ในงานราชภัฏวิชาการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม.ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ ในงานราชภัฏวิชาการ
15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั...
14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด CMRU SHOP ( Outlet & Gallery ) อย่างเป็นทางการ
           ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด CMRU SHOP ( Outlet & Gallery ) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอ...
14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันราชภัฏ”  ยึดมั่นพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันราชภัฏ”ยึดมั่นพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำควา...
9 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Job Fair inspiration Talk ready 2 Unlock  เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Job Fair inspiration Talk ready 2 Unlockเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน
9 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุม Water – Energy - Food Nexus Workshop 2019 มุ่งสู่ Smart & Green Campus
adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุม Water – Energy - Food Nexus Workshop 2019 มุ่งสู่ Smart & Green Campus          ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์  คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้จัดการประชุมเ...
5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2562
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเก...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436799 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558