มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 มิถุนายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รัก...
22 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562  รองศา...
22 มิถุนายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2562
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2562                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2562 โดยมี นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั...
10 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณบดีจาก University of North Texas สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณบดีจาก University of North Texas สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ...
7 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิ...
6 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น   เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น  กระชับความสัมพันธ์อันดี พร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการ
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์อันดี พร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการ
5 มิถุนายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหก...
5 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศ...
27 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
อพ.สธ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436800 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558