มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน  หารือร่วมทางวิชาการ พร้อมกระชับสัมพันธ์แน่นเฟ้น
ผู้บริหาร มร.ชม. เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน หารือร่วมทางวิชาการ พร้อมกระชับสัมพันธ์แน่นเฟ้น  
14 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดการอบรมปฏิบัติการงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน  ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมปฏิบัติการงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
10 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ส่งต่อธงเจ้าภาพการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ   มรภ.อุตรดิตถ์ รับธงเตรียมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 20 ในปี 2563
มร.ชม. ส่งต่อธงเจ้าภาพการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ  มรภ.อุตรดิตถ์ รับธงเตรียมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 20 ในปี 2563
10 พฤษภาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม.เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่19
มร.ชม.เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่19                    เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น15 อาคาร90ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ...
10 พฤษภาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีกิจกรรม...
7 พฤษภาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่
                    คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับการถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านทางโทรทัศน์รวมการ...
3 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมสานสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมสืบสาน - อนุรักษ์ ประเพณีล้านนา
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมสานสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสืบสาน - อนุรักษ์ ประเพณีล้านนา
1 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี  จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 เมษายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
25 เมษายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
                    อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้นำพวงมาลาขึ้นวางถวายหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6359753 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558