มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 กันยายน 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่จับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 1
ม.ราชภัฏเชียงใหม่จับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 1       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็...
13 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชมรมกตัญญู Club  ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ในกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชมรมกตัญญู Club ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ในกิจกรรม "รู้รักกตัญญู ตอบแทนคุณมหาวิทยาลัย"
13 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นผู้มอบทุนการศึกษา แก่น...
11 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา...
11 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์ปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห...
11 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และกิจกรรมเปิดบ้านนิเทศศาสตร์ CMRU “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ฉลองครบรอบ 33 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และกิจกรรมเปิดบ้านนิเทศศาสตร์ CMRU “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ฉลองครบรอบ 33 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    นายทินกร นำบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาลัย นำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาว...
11 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562
                    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอรฺ์ท เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเ...
10 กันยายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาล...
10 กันยายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอะโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอะโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น 
6 กันยายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประจำปีการศึกษา 2562

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6592579 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558