มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 กรกฏาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัต...
13 กรกฏาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร  จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ทำบุญทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
13 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดงานคอนเสิร์ตในโอกาสครบรอบ 200 ปี มิตรภาพไทย – สหรัฐอเมริกา
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดงานคอนเสิร์ตในโอกาสครบรอบ 200 ปี มิตรภาพไทย – สหรัฐอเมริกา                    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดงานคอนเสิร์ตครบรอบ 200 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี มิตรภาพไทย – สหรัฐอเมร...
12 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา นำพาอิ่มใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา นำพาอิ่มใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ประชาชนผู้มีจิตศรัทรา ร่วมถวายเทียนพรรษา ในพิธีแห่เทียนพรรษา ...
11 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อว...
10 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
                    ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ...
10 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562
                    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562 โดยมี นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วม...
10 กรกฏาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัย
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านให้การต้อนรับ คุณธิดา ศรีไพพรรณ รองประ...
8 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การเสวนา “ช้างไทยสู่ช้างโลก เชิดชูวิถีวัฒนธรรมช้างไทยสู่สากล” และพิธีปิดการฝึกอบรมควาญช้างมืออาชีพ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ปางช้างแม่แตง
                    การเสวนา “ช้างไทยสู่ช้างโลก เชิดชูวิถีวัฒนธรรมช้างไทยสู่สากล” และพิธีปิดการฝึกอบรมควาญช้างมืออาชีพ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ปางช้างแม่แตง                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศและกล่าวปิดการฝึกอบรมควาญช้างมืออาชีพ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ปางช้างแม่แตง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น...
6 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ
                    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ                    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกิจกรรมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558