มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม KM day 2018
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม KM day 2018                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KM day 2018 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภคม 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรม KM day 2018 เป็นเวทีกิจกรรมการจัดการความรู้ขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุด แลกเปลี่ยนเรียนร...
18 พฤษภาคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศผลประกวดออกแบบสื่อ Infographic  เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล
ประกาศผลประกวดออกแบบสื่อ Infographic  เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล" สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประกาศผลประกวดออกแบบสื่อ Infographic  เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล"  2 หัวข้อ ได้แก่     1. ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Digital Go Green and Healthy    2. จริยธรรมในการใช้งานดิจิทัล Digital Ethicทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งกำหนดการเข้ารับเงิน...
9 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับผู้นำนักศึกษา ในการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยา...
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 39 หน่วยงาน  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
มร.ชม. จับมือส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 39 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่  พร้อมรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ พร้อมรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ ส...
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา
16 เมษายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ศิษย์ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2561)
                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ศิษย์ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2561)                    คณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “ศิษย์ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาศาสตร์พระราชา  ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey  ณ University of Technology, Malaysia ประเทศมาเลเซีย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6247329 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558