มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชาวรั้วดำเหลืองพร้อมใจทำดีสร้างสังคมเป็นสุขจากการให้    บริจาคโลหิตสำรองไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วย กว่า 4 หมื่น ซีซี
  ชาวรั้วดำเหลืองพร้อมใจทำดีสร้างสังคมเป็นสุขจากการให้   บริจาคโลหิตสำรองไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วย กว่า 4 หมื่น ซีซี   บุคลากร นักศึกษา มหาวิท...
27 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จับมือ สพฐ. จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ เสริมสร้างวิทยฐานะและต่อยอดองค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
มร.ชม. จับมือ สพฐ. จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ เสริมสร้างวิทยฐานะและต่อยอดองค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
27 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีลูกทุ่งไทย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีลูกทุ่งไทย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด
17 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “รณรงค์ชุมชนน่าอยู่ ปราศจากไข้เลือดออก”
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “รณรงค์ชุมชนน่าอยู่ ปราศจากไข้เลือดออก”
13 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มร.ชม. จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มร.ชม. จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าส...
7 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ART SHOW 2017 โดย ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
                    กิจกรรม ART SHOW 2017 โดย ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง                    ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ART SHOW 2017 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่ทางภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งมีวัตถุ...
7 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย
                    สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย                    สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจา...
5 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                    รศ. ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศก...
3 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดการบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดการบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนา เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age)
30 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631793 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558