มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน  วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเส...
18 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน  ตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
29 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์   ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา   น้อมถวาย ณ วัดเชียงโฉม
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  น้อมถวาย ณ วัดเชียงโฉม
25 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม ธนาคารออมสิน  จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
23 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายระบบทะเบียนอุดมศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายระบบทะเบียนอุดมศึกษา          
18 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาครูรั้วดำเหลือง รวมพลังอาสาทำความดี  ผนึกกำลังพร้อมใจร่วมสมัครจิตอาสา ตั้งเป้าบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
นักศึกษาครูรั้วดำเหลือง รวมพลังอาสาทำความดี ผนึกกำลังพร้อมใจร่วมสมัครจิตอาสา ตั้งเป้าบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอาจารย์ ว่าทีเรือตรี อภิสิทธิ์ 
12 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบ...
12 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น  เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...
22 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. มอบของที่ระลึก  แสดงความยินดีนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสสำเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสสำเร็จการศึกษา
19 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีวีบูรพา บุกรั้วดำเหลือง พาหนูน้อยรั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ชมนิทรรศการเคลื่อนที่ ถ่ายทำรายการ “กบนอกกะลา”
ทีวีบูรพา บุกรั้วดำเหลือง พาหนูน้อยรั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชมนิทรรศการเคลื่อนที่ ถ่ายทำรายการ “กบนอกกะลา”

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436833 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558