มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แลหน้าการบริหารธุรกิจยุคใหม่และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แลหน้าการบริหารธุรกิจยุคใหม่และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แลหน้าการบริหารธุรกิจยุคใหม่และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนื...
11 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2018
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2018                    ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน CMRU Library fair 2018 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 1อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงาน CMRU Library fair 2018 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดตนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ท...
11 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1”                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ศาลาที่พักผู้ปกครอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูน...
11 ตุลาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมทีปังหรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม พร้อมคณะผู้บริหารมหา...
27 กันยายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ มร.ชม. จัดโครงการ วิพิธทัศนา ประจำปีการศึกษา 2561
                    นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ วิพิธทัศนา ประจำปีการศึกษา 2561                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดโครงการทวนผลสัมฤทธิ์ วิพิธทัศนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการทวนผลสัมฤทธิ์ วิพิธทัศนา 2561 ได้จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสู...
27 กันยายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต ประจำปี 2561
                    ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต ประจำปี 2561                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช ...
13 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการจัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการจัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561
29 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดอบรมแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพองและลูกเดือยเพื่อสุขภาพ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพองและลูกเดือยเพื่อสุขภาพ...
29 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม.  จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิต...
29 สิงหาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436833 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558