มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ  หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ภาคเหนือ
มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ภาคเหนือ
27 พฤศจิกายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน              เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิ...
24 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เรียนรู้คลองแม่ข่า
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เรียนรู้คลองแม่ข่า อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย
21 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีวินัยจราจรเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีวินัยจราจรเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย
15 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา "สร้างฝาย ขยายป่า"   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล พร้อมด้วย ผศ.
12 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
อาจารย์ มร.ชม. รับเชิญบรรยายพิเศษด้านการเกษตรแก่นักศึกษา ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์ มร.ชม. รับเชิญบรรยายพิเศษด้านการเกษตรแก่นักศึกษา ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น        ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก และ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร แขนงพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ในการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2561 ณ Meiji...
8 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ ป.ตรี  ในงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เตรียมต้อนรับเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ ป.ตรี ในงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เตรียมต้อนรับเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562
1 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2561 ...
12 ตุลาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน  นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 17th  World Lake Conference ประเทศญี่ปุ่น
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานวิจัยในงาน 17th  World Lake Conference ประเทศญี่ปุ่น...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436833 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558