มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 45 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วจก. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานให้พิธีเปิด และร่วมรับฟังรายการสรุปโครงการธุรกิจจำลอง การแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียม "Football Charity Administration CMRU 2015" จากนั้นในเวลาต่อมา ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมโครงการ ตลาดนัดสินค้าราคาประ...
26 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ครุศาสตร์ นำน้องใหม่ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการล้านกล้ามหามงคลฯ
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์จิตอาสา โดยมีนักศึกษาน้องใหม่ของคณะฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ขอบคุณภาพจาก 
24 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. ภาควิชาศิลปกรรม รับโล่และเกียรติบัตรการประกวดภาพยนตร์สั้น
                    นักศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้...
24 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
หลักสูตรภาษาภาษาญี่ปุ่น จัดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 นิฮงไซ ประจำปี 2558
                    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาก
24 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 7
                โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน จัดการแข่งขันจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมี 9 โรงเรียนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม , โรงเรียนปริ้นส์รอย , โรงเรียนพุทธิโสภณ , โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก ,โรงเรี...
22 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา 2558
                        ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมสืบสานประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหนองปันเจียง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
20 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
         สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการนับคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการลงคะแนนมีดังนี้ หมายเลข 1 นายคนึง กาบกันทะ ได้ 115 คแนน หมายเลข 2 นายวสันต์ บุญชัยศรี ได้ 159 คะแนน ใช้สิทธิแต่ไม่ออกเสียง 15 คะแนน บัตรเสีย 2 บัตร โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 291 คน จากทั้งหมด 373 คน คิดเป็นร้อยละ 78.02 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทย์ นำน้องใหม่ จัดนิทรรศการมีชีวิต ตอน วิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการนิทรรศการมีชีวิต ตอน วิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะครุศาสตร์ ประกวดดาวเดือน ภายใต้แนวคิด
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประกวดดาวเดือน "SUPER TEACHERS MODEL 2015" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงคอนเสริ์ตจากนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิ
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
  คณะมนุษย์ฯ ประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2558
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดดาว-เดือน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436799 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558