มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 38 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
(มีคลิป) นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม
            เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ลูกนกพร้อมหน้า" เพื่อเป็นการพบปะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และรับขวัญนักศึกษาใหม่ภาควิ
26 สิงหาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit เพื่อเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ตำแหน่ง Technology specialist and office expert program manager บริษัท Microsoft (Thailand) Limited. เพื่อเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสงชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ***งานนี้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น***ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเข้าร่ว...
21 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ดาวคณะมนุษย์ ควงเดือนครุศาสตร์ คว้ารางวัลดาว-เดือน มร.ชม. 2558
            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีดาวและเดือน จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดกา...
19 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
น้อง-พี่ ภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรมจิตอาสา สร้างความสุขผู้สูงอายุ
            เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการรับน้องนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา รับน้องเชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดเรือนพักคนชรา จัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูง...
16 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคพิเศษ มร.ชม. ร่วมพันคน ทำบุญตักบาตร รับปีการศึกษาใหม่
            สโมสรนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้ง...
16 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดนิทรรศการ “วันฝรั่งเศส” ครั้งที่ 9
            ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโค
16 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภาควิชาภาษาตะวันตก มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
            ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโค
11 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภาควิชาศิลปะการแสดง มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฏศิลป์ไทย 2558
            ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพ โดย ภาควิชาศิลปะการแสดง >>
10 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จุดเทียนผูกด้ายสายสัมพันธ์ รับขวัญน้องใหม่สู่อ้อมอก
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจุดเทียนผูกด้ายสายสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการรับขวัญน้องใหม่สู่อ้อมอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ และรุ่นพี่ ร่วมรีบขวัญน้องใหม่
8 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 2558
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในปีนี้มีนักศึกษากว่า 2,000 คน รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774244 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558