มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 34 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานเลี้ยงบุคลากร มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สวัสดีปีใหม่ 2559” โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช...
24 ธันวาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการพูดสุนทรพจน์และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหใหม่จัดกิจกรรมอบรมการพูดสุนทรพจน์และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ ในวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร เฉลิมพระเกรียติ (27) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมการอบรมการพูดสุนทรพจน์และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ (รอบคัดเลือก ภายในสถาบัน)วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่...
21 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน หลักสูตร
            เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน หลักสูตร "ชินนสาสมาธิ" ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรี จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 57 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 21 คนและบุคลากรสายสนับสนุน 36 คนวัชระ  ไทยบัณฑิตย์ ข่าว // ภาพ
19 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตาประเภทผู้มีความพิการ ปีการศึกษา 2559
มร.ชม. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตาประเภทผู้มีความพิการ ปีการศึกษา 2559           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559  ประเภทผู...
19 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.คัดเลือกนักศึกษารอบโควตา ทดสอบความสามารถกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษารอบโควตาปีการศึกษา 2559ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์            มหาวิท...
17 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ครุศาสตร์ มร.ชม.จัดโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
ครุศาสตร์ มร.ชม.จัดโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เมื่อวันที่ 16ธันวาคม2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ   "ครุศาสตร์สืบสานตำนานยี่เป็งเทศน์มหาชาติ13กัณฑ์" อันประกอบด้วย กัณฑ์ที่1ทศพร19พระค...
11 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ตัวแทนนักศึกษา มร.ชม. ร่วมโครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน” YOUTH 2020
         กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน” YOUTH 2020 เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกและบทบาทของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรภาคี 13  องค์กร ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์เชียงใ...
2 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย “โพสต์โคโลเนียล มุมมองและพลวัตทางวรรณกรรม” โดยนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย “โพสต์โคโลเนียล มุมมองและพลวัตทางวรรณกรรม” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กฤษณา สมบัติ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดงา...
1 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ทีมฟุตบอลรั้วดำ-เหลือง คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย ข. เชียงใหม่ เอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยกันเกราเกมส์
            ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล ถ้วย ข. จังหวัดเชียงใหม่ หลังเอาชนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 - 0 ประตู โดยได้ประตูจาก นายศิวกรณ์ รอดภัย ยิงคนเดียว 2 ลูก ในนาทีที่ 60 และ 75 พานักเตะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์สำเร็จ ท่ามกลางกองเชียร์และผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายหลังทำผลงานดีต่อเนื่อง หลั...
30 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ยินดี นร.สาธิตฯ คว้ารางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประกวดวาดภาพระบายสีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาดโยดม ชวดเปีย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในโอกาสเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" ได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่น ระดับอนุบาลและประถมศึกษาต้อนต้น และเข้าร่วมพิธีรับรางวัลพระรา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5730789 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558