มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับผู้นำนักศึกษา ในการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยา...
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 39 หน่วยงาน  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
มร.ชม. จับมือส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 39 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่  พร้อมรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ พร้อมรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ ส...
20 เมษายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา
16 เมษายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ศิษย์ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2561)
                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ศิษย์ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2561)                    คณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “ศิษย์ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาศาสตร์พระราชา  ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey  ณ University of Technology, Malaysia ประเทศมาเลเซีย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
24 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
22 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631793 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558