มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ”
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ”
15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รวมพลคนจิตอาสา มร.ชม. ร่วมกับ “คนมีเส้น CMRU” ระดมทีมทำความดี สร้าง “ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว”
รวมพลคนจิตอาสา มร.ชม. ร่วมกับ “คนมีเส้น CMRU” ระดมทีมทำความดี สร้าง “ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว”
7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน  เปิดบ้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO - INFO 2019
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน เปิดบ้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO - INFO 2019
6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมจัด Mini - INPUT CHIANG MAI THAILAND 2019
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมจัด Mini - INPUT CHIANG MAI THAILAND 2019        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์พลศรัณย์  ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
Mini Open House 33rd Comm Art CMRU นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
Mini Open House 33rd Comm Art CMRU นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่            เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในโครงการ Mini Open House 33rd Comm Arts CMRU ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรน...
4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มร.ชม. ผนึกกำลังอบรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม “Environment Youth Ranger”
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มร.ชม. ผนึกกำลังอบรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม “Environment Youth Ranger”
1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จับมือชุมชนมุ่งเป้า “สื่อสาร สร้างสรรค์ เทศบาลแม่แรง ลำพูน”
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จับมือชุมชนมุ่งเป้า “สื่อสาร สร้างสรรค์ เทศบาลแม่แรง ลำพูน”
30 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. จัดอบรมสัมมนา De(code) HR code#2 Talent
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. จัดอบรมสัมมนา De(code) HR code#2 Talent           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนา De(code) HR code#2 Talent ในหัวข้อ “Modernizing People Management for High Performance” ให้แก่บุคลากรที่ทำงานใน...
29 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ร่วมค่าย Science Camp สร้างเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ร่วมค่าย Science Camp สร้างเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6247341 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558