มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่ 2 โรงเรียน ถ่ายทอดความรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่ 2 โรงเรียน ถ่ายทอดความรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”
ผู้บริหาร บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
ผู้บริหาร บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
“THE MASK CYBER” รู้เท่าทันสื่อกับนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
“THE MASK CYBER” รู้เท่าทันสื่อกับนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “CMRU Online Learning Day” ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้การใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
                    สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “CMRU Online Learning Day” ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้การใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์                    
26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “คิด(ส์) ก่อนคลิก” มุ่งเป้าเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “คิด(ส์) ก่อนคลิก” มุ่งเป้าเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshop “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน”
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshop “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน”
25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ 33 ปี นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ 33 ปี นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศศาสตร์ CMRU จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ” ในสถานศึกษา
นิเทศศาสตร์ CMRU จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ” ในสถานศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
adiCET CMRU เปิดบ้านต้อนรับคณะครู นักเรียน เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาชุมชน ณ Chiang Mai World Green City
adiCET CMRU เปิดบ้านต้อนรับคณะครู นักเรียนเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาชุมชน ณ Chiang Mai World Green City
21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ”
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ”

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436834 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558