มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
'น้องแก้ม' ดาบไทย หญิง มร.ชม. ขึ้นแท่นรับเหรียญทองและรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
'น้องแก้ม' ดาบไทย หญิง มร.ชม. ขึ้นแท่นรับเหรียญทองและรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46      นางสาวสุภารัตน์ พรมสุ้ม นักศึกษาภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ โชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทอง กีฬาดาบไทย ประเภทดาบสองมือ บุคคลหญิง และรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาดาบไทย ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัง...
19 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
3 สาว รั้วดำ - เหลือง โชว์ผลงานคว้า 3 เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยฯ
3 สาว รั้วดำ - เหลือง โชว์ผลงานคว้า 3 เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยฯ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ...
23 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ทัพนักกีฬา รั้วดำ – เหลือง ลุยศึกกีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือ “กล้วยไข่เกมส์”
ทัพนักกีฬา รั้วดำ – เหลือง ลุยศึกกีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือ “กล้วยไข่เกมส์” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารทีปังกร...
14 ธันวาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2561
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
12 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “คนมีเส้น CMRU” จัดกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “คนมีเส้น CMRU” จัดกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร
30 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ  หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ภาคเหนือ
มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ภาคเหนือ
27 พฤศจิกายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน              เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิ...
24 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เรียนรู้คลองแม่ข่า
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เรียนรู้คลองแม่ข่า อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย
21 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีวินัยจราจรเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีวินัยจราจรเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย
15 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา "สร้างฝาย ขยายป่า"   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล พร้อมด้วย ผศ.

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6063934 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558