มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศเลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่
24 พฤษภาคม 2561 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรนักศึกษาพื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรนักศึกษาพื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤษภาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 3-16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่  17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 2 ราย โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เอกสารเพิ่มเติมการนำชี้สถานที่ ฉบับที่ 2 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมการนำชี้สถานที่ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามประกาศจ้างออกแบบฯ เลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561(ตามไฟท์แนบ)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631793 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558