มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 59 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
11 พฤศจิกายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ ...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ ค.ส.ล. และรั้วแบบลวดหนาม ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ ค.ส.ล. และรั้วแบบลวดหนาม ศูนย์แม่ริม -----------------------------
10 พฤศจิกายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ -----------------------------
9 พฤศจิกายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
9 พฤศจิกายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (ศาลาร่มโพธิ์)
                                                                                                                           ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (ศาลาร่มโพธิ์)
6 พฤศจิกายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ กลุ่มอาคาร (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2558))
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ กลุ่มอาคาร (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๒๕๗,๒๐๗.๒๘ บาท
5 พฤศจิกายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ((รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 พฤศจิกายน 2558))
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ กลุ่มอาคาร ประกอบด้วย                     (๑) อาคารฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔ ...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง  (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทร กราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางร...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography)  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทร  กราฟี  (Gas Chromatography)  จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (e-bidding) เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5730785 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558