มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 57 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน (Ion Chromatography)  จำนวน 1  เครื่อง  พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -----------------------------------  
19 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water) จำนวน 1 เครื่อง  พร้อมติดตั้ง
                        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water) จำนวน 1 เครื่อง  พร้อมติดตั้ง   ตามประกาศสอบราคาเลขที่  5/2559     ลงวันที่  22  ตุลาคม  2558   ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน   2  ราย นั้น  
13 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Sound Lab จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Sound Lab ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ห้อง เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย๑. โต๊ะคูหาสำหรับผู้เรียน                                                จำนวน ๔๐ ที่นั่...
13 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำหรับคณะครุศาสตร์                                                          ผู้มีสิทธิ...
13 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
11 พฤศจิกายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ ...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ ค.ส.ล. และรั้วแบบลวดหนาม ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ ค.ส.ล. และรั้วแบบลวดหนาม ศูนย์แม่ริม -----------------------------

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627085 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558