มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 56 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 มกราคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัย  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มกราคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ------------------------...
25 ธันวาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที 5 มกราคม 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวด...
25 ธันวาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี  (Gas Chromatography) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊ส       โครมาโทรกราฟี  (Gas Chromatography)  จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 ธันวาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างขุดลอกแหล่งน้ำผิวดิน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-------------------------------------- ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกแหล่งน้ำผิวดิน ศูนย์แม่ริม ณ มหาวิทย...
23 ธันวาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 
21 ธันวาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง  (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง   พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดยื่นข้...
16 ธันวาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก  AAS nonflame ; Graphite furnaces จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame ; Graphite furnaces จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นั้น ครุภัณฑ์เครื่องวิเคร...
15 ธันวาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์   (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES)  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       
9 ธันวาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ ค.ส.ล. และรั้วแบบลวดหนาม ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ ค.ส.ล. และรั้วแบบลวดหนาม ศูนย์แม่ริม ตาม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5724719 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558