มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 55 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 มีนาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ ๑.  เก้าอี้สำหรับหอประชุมอาคารอเนกประสงค์พร้อมผ้าคลุม     จำนวน  ๓,
18 มีนาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   จำนวน ๓ รายการ  แบบมีเงื่อนไข
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   จำนวน ๓ รายการ  แบบมีเงื่อนไข  ประกอบด้วย ๑. เสื้อสีประจำคณะ (๗ สี)                                         จำนวน  ๕,๐๐๐  ตัว
17 มีนาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศ  17 มีนาคม 2559    วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์  22  มีนาคม 2559ตามเอกสารดังแนบ
16 มีนาคม 2559 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ จำนวน ๘ หลัง และอาคารสำนักงานยานพาหนะ จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด
                                                                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เรื่อง   ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ จำนวน ๘ หลังและอาคารสำนักงานยานพาหนะ จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด...
14 มีนาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจประเภทไม่บังคับ ตามรายละเอียด ดังนี้                            ๑.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไป...
14 มีนาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ)        จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกอบด้วย
7 มีนาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนองานจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนองานจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774243 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558