มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 53 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม  2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         &...
22 เมษายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙        ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน
11 เมษายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) จำนวน 20 รายการ  พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ)
8 เมษายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ตามประกาศเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม2559  โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 14 - 31 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 2 ราย โดยมห...
8 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุม เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคารหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร...
8 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเลขที่ 14/2559 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดราคากลางในส่วนงานหินคลุก จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
4 เมษายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 รายการ  แบบมีเงื่อนไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-----------------------------------   ...
1 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
1 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุม เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5724719 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558