มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 พฤษภาคม 2562 โดย นันท์นภัส ศรีไชยวงค์
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 
2 พฤษภาคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ -------------------------------------
2 พฤษภาคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ๑๗-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร  ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ราย แต่เสนอรายละเอียด และเง...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 (อาคาร E และอาคาร F) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 2 (อาคาร E และอาคาร F) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา...
30 เมษายน 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6359753 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558