มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเต้นตัวน้อย 2 ทีม จากรั้วสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยอีกครั้ง ในการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019
นักเต้นตัวน้อย 2 ทีม จากรั้วสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยอีกครั้ง ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019   ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรี...
22 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมประชุมสรุปโครงการ To be number one จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปโครงการ To be number one จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.เย...
17 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย ขอเชิญชมการแสดงผลงานนักศึกษา 17 สิงหาคมนี้  เวลา 18.00 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย ขอเชิญชมการแสดงผลงานนักศึกษา 17 สิงหาคมนี้ เวลา 18.00 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
14 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมพุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร Apple  ก่อนสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 15 สิงหาคม นี้ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ
ชมรมพุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร Apple ก่อนสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 15 สิงหาคม นี้ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ          ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิท...
29 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  
29 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศนักบริหารดีและเก่ง
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศนักบริหารดีและเก่ง   นายศิริราช ศรีบุรี นักศึกษาชั้นปีทื่ 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และนายสมบุญ แซ่เมื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เ...
20 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561...
20 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561           มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ...
13 กรกฏาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (BRIC) และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนองานวิจัยงานประชุม 17th World Lake Conference ณ Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น
                    ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (BRIC) และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนองานวิจัยงานประชุม 17th World Lake Conference ณ Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น
11 กรกฏาคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ตรวจสอบรายชื่อ หมู่เรียน การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไฟล์แก้ไขวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561)
ประกาศด่วน.. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ตรวจสอบรายชื่อ, หมู่เรียน ใหม่ตามไฟล์ที่ปรับปรุงล่าสุด (11 กรกฎาคม 2561) เนื่องจากมีการยุบบางหมู่เรียน >> 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6265370 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558