มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 75 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. กำหนดจัดกิจกรรม “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปี 2558
            ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึง 19.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 แนะนำคณาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำชมรมต่างๆ ของภาควิ...
17 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ศูนย์ภาษา มร.ชม. เชิญชวนรับเอกสารแผ่นพับการ์ตูนเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ
                    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำโครงการ English is all around เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรูปแบบการ์ตูน ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสาร ณ ชั้นวางแผ่นพั...
13 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >>
11 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รับฟังการสัมภาษณ์ย้อนหลัง การจัดสัมมนา ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
รับฟังการสัมภาษณ์ย้อนหลัง(ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz.)สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรม­นุษย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
8 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นศ.ภาคพิเศษ วันที่ 9 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
6 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญประชุมสัมมนาเรื่องทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ภายในงานพบการบรรยายหัวข้อทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีตเลขาธิการอาเซียน) การอภิปรายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยกับความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คุณภาสพร  สังฆสุบรรณ์ (รองอธิการบ...
6 สิงหาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาแนะนำวิธี Upgrade เป็น Windows 10 แบบฟรี พร้อม Download ISO เก็บไว้ได้
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะนำวิธีการอัพเดท Windows 10 พร้อมวิธีดาวน์โหลด ISO เพื่อเก็บไว้ใช้ได้ภาพจาก : Microsoft ลิงค์ไปยังเนื้อหาภาพ http://www.microsoft.com/en-ca/windows/featuresหลังจากที่ Microsoft ประกาศปล่อย Windows 10 ให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรี เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ที่แล้ว โดยผู้ที่ใช้ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1 เดิมที่เป็นลิขสิทธิ์แท้อยู่แล้วสามารถที่จะอัพเกรดได้ฟรีผ่าน Windows Update ได้เลย ส่วนผู้ที่ไม่มีลิขสิทธิ์แท้ก็สามารถอัพเกรดได้ฟรีๆเช่นกันแต่ยังจะเป็นผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เหมือนเคย เฉพาะผู้ที...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วมส. จัดสถานที่มอบป้ายเขตของป่าชุมชนตามพระราชดำริ
            วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดพิธีมอบป้ายเขตของป่าชุมชนม
29 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ เชิญร่วมงาน ART SHOW งานวัด สุดหรรษา ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงาน "ART SHOW งานวัด สุดหรรษา" ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 กิจกรรมมากมายภายในงานตลอดทั้งวัน วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับการแสดงสุดอลังการมนต์เพลงยามเย็น สนุกสุขสันต์ ฮาเฮกับบรรยากาศในกลิ่นอายลูก ทุ่ง จากภาควิชาศิลปกรรม ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ให้เกียรติเปิดสัมมนา การบริหารงานห้องสมุดเพื่อความสำเร็จในศตวรรษที่ 21
            ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริหารงานห้องสมุดเพื่อความสำเร็จในศตวรรษที่ 21" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ให้แก่บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ครู อาจ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436800 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558