มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 71 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทย์ฯ ชวนคณาจารย์ บุคลากรร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการป้องกันโรค Office Syndrome
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในการป้องกันโรค Office Syndrome วันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5660
3 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และบัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนาฟรี
          คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ “บริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ” โดย คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 
3 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะทีมงานอาจารย์นักวิจัย มร.ชม. เชิญร่วมอบรมสัมมนา
คณะทีมงานอาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล จ.เชียงใหม่" (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. โทรศัพท์ 053 - 885822 , 081 - 7849164
3 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
                                                    กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
1 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นี้   สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาสมัครและดูรายละเอียดได้ที่  http://www.entrance.cmru.ac.th/entrancesp/  
1 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
ตรวจสอบ ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558)
             นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษษ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่           ตรวจสอบห้องเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา  http://www.academic.cmru.ac.th/pdf/2558/found_adviser.pdf           
การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
                            การรับสมัครหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก              ...
รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ ๔๒
 รายละเอียดการสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ ๔๒
แสดงความยินดี 2 ฮีโร่คว้าชัยซีเกมส์ 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรจรัส แย้มประเสริฐ นักศึกษาภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เจ้าของ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาเรือพาย และ นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญากุล นักศึกษานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ เจ้าของ 2 เหรียญเงิน กีฬายิงปืน สองความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของทัพนักกีฬาไทย คว้าเจ้าเหรียญรางวัล การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเ...
1 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
รายละเอียดกิจกรรม และแบบฟอร์มการส่งผลงาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน
เริ่มแล้ว!! สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในการแสดงความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษา และทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์เข้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ มี 5 กิจกรรม ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา  รายละเอียดกิจกรรม และแบบฟอร์มการส่งผลงาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774245 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558