มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
5 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU - GEP Test
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU - GEP Test             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดสอบ CMRU – GEP Test เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูต...
3 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยนานาชาติได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้รับประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช้ใ...
2 ทีม จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   Power Girls - satit cmru junior  คว้ารางวัลจากการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์  Happy Festival
2 ทีม จากรั้ว รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Power Girls - satit cmru junior คว้ารางวัลจากการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์  Happy Festival
2 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์ ’ราชภัฏเชียงใหม่”
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์ ’ราชภัฏเชียงใหม่” ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศ...
ทีมนักเต้น รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับภาคเหนือ  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019  เตรียมแข่งขันระดับประเทศ 26-27 มกราคม  นี้
ทีมนักเต้น รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 เตรียมแข่งขันระดับประเทศ 26-27 มกราคม  นี้
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
23 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
“คนมีเส้น CMRU” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Campus Challenge 2018
“คนมีเส้น CMRU” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Campus Challenge 2018

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558