มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 มีนาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์  ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-----------------------          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพ...
12 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญยุวชนผู้มีใจรักกีฬา  ร่วมแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญยุวชนผู้มีใจรักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “SOCIAL SAFE” ให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “SOCIAL SAFE” ให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา
4 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มร.ชม. ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มร.ชม. ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14
2 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา  “สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลง”
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลง”  
26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สโมสรอาจารย์และสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ศูนย์แม่ริมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                    สโมสรอาจารย์และสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ศูนย์แม่ริมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะนายกสโมสรอ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436799 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558