มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่จับมือปางช้างแม่แตง เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากลมุ่งพัฒนาศักยภาพควาญช้างสู่สวัสดิการที่ดี เงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรี
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่จับมือปางช้างแม่แตง เปิดโรงเรียนควาญช้าง ยกระดับควาญช้างไทยสู่สากลมุ่งพัฒนาศักยภาพควาญช้างสู่สวัสดิการที่ดี เงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรี
23 พฤษภาคม 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี 2562
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามรายละเอียดดังนี้๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัย  และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย  พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจลงนาม๑.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชกา...
21 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.  เชิญชวนนักศึกษาร่วมการประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช2562
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนนักศึกษาร่วมการประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช2562 .........................................................
16 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มร.ชม.  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มร.ชม.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
15 พฤษภาคม 2562 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 พฤษภาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ มร.ชม. จัดประชุมหารือโครงการ GSB Innovation Club 2562
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ มร.ชม. จัดประชุมหารือโครงการ GSB Innovation Club 2562
7 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ  นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
7 พฤษภาคม 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะครุศาสตร์ ได้เตรียมจัดงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดงานเปิดบ้านครุศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา 19 หลักสูตรการเสวนาหัวข้อ "ย้อนอดีต มองปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคตครุศาสตร์" การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงดนตรีโดยนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน เปิดบ้านครุศาสตร์ ประจำปี 2562  ได้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเล...
24 เมษายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์ประเทศไทย  THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์ประเทศไทย THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019  
29 มีนาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436836 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558