มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 ธันวาคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ 20 ชั่วโมง รอบที่ 1/2562
การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1): ลงทะเบียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 4 มกราคม 2562: อบรม วันที่ 14 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562): ถ้าเข้าเรียน 80% ขึ้นไป ได้หน่วยกิตกิจกรรม หลักสูตรละ 3 หน่วยกิตหมายเหตุ : ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More กับศูนย์ภาษาก่อนเข้ารับ...
3 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. สร้างสรรค์ผลงานคว้า 7 รางวัล การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. สร้างสรรค์ผลงานคว้า 7 รางวัล การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2
1 ธันวาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  เตรียมเปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดโครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”  สืบสานศิลปวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  เริ่ม 6 ธันวาคม นี้
มร.ชม. ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เตรียมเปิดบ้านรั้ว ดำ – เหลือง จัดโครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”
26 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ จัดประชุมเตรียมการและจับฉลากแบ่งสาย การเเข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 12
คณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ จัดประชุมเตรียมการและจับฉลากแบ่งสาย การเเข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 12 ...
24 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาสมัครทีม Startup มุ่งสู่ Thailand Startup U – League 2019
คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาสมัครทีม Startup มุ่งสู่ Thailand Startup U – League 2019
21 พฤศจิกายน 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
21 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต  ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 พ.ย. นี้
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 พ.ย. นี้
21 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คว้ารางวัลจากการประกวด เด็กแกร่ง  กล้าโชว์
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลจากการประกวด เด็กแกร่ง  กล้าโชว์
15 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
CMRU Cafeteria ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการศูนย์อาหารร่วมแนะนำติชมการให้บริการ  ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ (Scan QRcodeในลิงค์ข่าว)
CMRU Cafeteria ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการศูนย์อาหารร่วมแนะนำติชมการให้บริการ ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ (Scan QRcodeในลิงค์ข่าว)
1 พฤศจิกายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ตารางการให้บริการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางรถรับส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาไปยังพื้นที่ของมหาวิทยาลัย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5958422 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558