มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคปกติและภาคพิเศษ

11 พฤษภาคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 10 มิถุนายน 2562 09:00 น. ถึง 23 มิถุนายน 2562 23:00 น.

  นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://reg.cmru.ac.th/ ตามช่วงเวลาในจองรายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้


กิจกรรมวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด

นักศึกษารหัส 57-58 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 60 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษาใหม่ รหัส 61 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างชั้นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

นักศึกษาใหม่ รหัส 62 และนักศึกษาค้างชั้น

10 มิถุนายน 2562

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

16 มิถุนายน 2562

18 มิถุนายน 2562

21 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562

13 มิถุนายน 2562

15 มิถุนายน 2562

17 มิถุนายน 2562

19 มิถุนายน 2562

23 มิถุนายน 2562

    


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558