มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษา 1/2562

 

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562 09:00 น. ถึง 24 พฤษภาคม 2562 16:00 น.

          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาาที่ 1/2562  ได้ตั้งแต่วันที่  1-24 พฤษภาคม 2562 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th 

          ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ขอเปิดรายวิชาในระบบช่วงเพิ่ม-ถอน ในภาคการศึกษาาที่ 1/2562รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607390 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558