มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2561 09:00 น. ถึง 29 พฤศจิกายน 2561 16:30 น.

นักศึกษาสามารถเข้าระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ  ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วเท่านั้น


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327026 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558