มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ

1 มิถุนายน 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

เริ่ม 11 มิถุนายน 2561 09:00 น. ถึง 20 มิถุนายน 2561 23:30 น.

  นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://reg.cmru.ac.th/ ตามช่วงเวลาในจองรายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้


กิจกรรมวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด

นักศึกษารหัส 57-58 ก่อนปี 57 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 60 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษาใหม่ รหัส 61 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างชั้นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

11 มิถุนายน 2561

13 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561

17 มิถุนายน 2561

19 มิถุนายน 2561

12 มิถุนายน 2561

14 มิถุนายน 2561

16 มิถุนายน 2561

18 มิถุนายน 2561

20 มิถุนายน 2561

    

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631798 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558