มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

เริ่ม 22 เมษายน 2561 08:00 น. ถึง 20 พฤษภาคม 2561 17:00 น.

          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาาที่ 1/2561  ได้ตั้งแต่วันที่  22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th 

          ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ขอเปิดรายวิชาในระบบช่วงเพิ่ม-ถอน ในภาคการศึกษาาที่ 1/2561

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715932 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558