มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560

2 ธันวาคม 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 18 ธันวาคม 2560 08:00 น. ถึง 26 ธันวาคม 2560 20:00 น.

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กำหนดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560  ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558