มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติและภาคพิเศษ

2 กันยายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 12 ตุลาคม 2560 09:00 น. ถึง 21 ตุลาคม 2560 23:30 น.

           สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้


กิจกรรมวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด

นักศึกษารหัส 56-57 ก่อนปี 56 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษาใหม่ รหัส 60...

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างชั้นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

12 ตุลาคม 2560

14 ตุลาคม 2560

16 ตุลาคม 2560

18 ตุลาคม 2560

20 ตุลาคม 2560

13 ตุลาคม 2560

15 ตุลาคม 2560

17 ตุลาคม 2560

19 ตุลาคม 2560

21 ตุลาคม 2560

         นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.acad.cmru.ac.th/regisonline_jong/

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627102 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558