มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สยามจดหมายเหตุออนไลน์

 

สยามจดหมายเหตุออนไลน์

“สยามจดหมายเหตุ” ได้รับความเชื่อถือ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากห้องสมุด หน่วยงานราชการและเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำ บุคคลสำคัญ และนักวิชาการระดับประเทศมากมาย ได้บันทึกข่าวสาร และเหตุการณ์สำคัญตามความเป็นจริง เปี่ยมด้วยสาระอย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของบ้านเมือง เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และสามารถค้นข่าวสารย้อนหลังได้กว่า 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2519 - ปัจจุบัน ทางสำนักวิทยาบริการ ฯ ได้สมัครสมาชิกเป็นรายปี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบค้นหาที่แม่นยำ นำไปใช้อ้างอิงได้ทันที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุทัศน์ เขียวนิล เจ้าหน้าที่วารสาร โทรศัพท์ 053-885910 หรือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 เคาเตอร์งานวารสาร

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6592578 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558