มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 21 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 19 มิถุนายน 2562
ประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2561
      มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต  ประจำภาคฤดูร้อน/2561  ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2562 หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่สามารถดูผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ได้ประเมินการสอนของอาจารย์  ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/registrar/home.asp
11 พฤษภาคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 10 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 23 มิถุนายน 2562
จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคปกติและภาคพิเศษ
  นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://reg.cmru.ac.th/ ตามช่วงเวลาในจองรายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้กิจกรรมวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนักศึกษารหัส 57-58 และนักศึกษาค้างชั้นนักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น...
11 พฤษภาคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 30 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 31 พฤษภาคม 2562
ยื่นเอกสารรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
30 เมษายน 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 24 พฤษภาคม 2562
ขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษา 1/2562
          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาาที่ 1/2562  ได้ตั้งแต่วันที่  1-24 พฤษภาคม 2562 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th           ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ขอเปิดรายวิชาในระบบช่วงเพิ่ม-ถอน ในภาคการศึกษาาที่ 1/2562

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6359755 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558