มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 กันยายน 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 17 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกิจกรรม 26 ตุลาคม 2561
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561
          มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบปลายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/          สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จะไม่มีรายชื่อในการเข้าสอบปลายภาค

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5730804 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558