มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 พฤศจิกายน 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดกิจกรรม 20 พฤศจิกายน 2561
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษา
31 ตุลาคม 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 19 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดกิจกรรม 29 พฤศจิกายน 2561
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาสามารถเข้าระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/  เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ  ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วเท่านั้น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5872092 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558