ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือชนะคลื่น รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 แสดงความยินดีน้องมิกกี้มือปืน วารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 CMRU APP on android & ios ผลประเมินความโปร่งใส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มรชม. ผ่านการเห็นชอบกระทรวง ICT

ข่าวผู้บริหาร

ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต

ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านจัดประชุม การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา

การประชุมการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560

ปฏิทินวิชาการ

22

ก.ย.

ประกาศผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2560

22 กันยายน 2560 เวลา 13:00 น. - 27 กันยายน 2560 เวลา 16:30 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

24

ก.ย.

ประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

24 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. - 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

11

ต.ค.

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560

11 ตุลาคม 2560 เวลา 08:00 น. - 20 ตุลาคม 2560 เวลา 20:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

12

ต.ค.

จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติและภาคพิเศษ

12 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. - 21 ตุลาคม 2560 เวลา 23:30 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671365 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558