มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

CMRU Library fair Human Library CMRU APP on android & ios วารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มรชม. ผ่านการเห็นชอบกระทรวง ICT

ปักหมุด

ข่าวผู้บริหาร

13 สถาบันอุดมศึกษา ไทย - สปป.ลาว จับมือสานสัมพันธ์มิตรภาพฯ ครั้งที่ 14 อย่างแน่นแฟ้น

13 สถาบันอุดมศึกษา ไทย - สปป.ลาว จับมือสานสัมพันธ์มิตรภาพฯ ครั้งที่ 14 อย่างแน่นแฟ้น

ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU

ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU

ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University Pujiang Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University Pujiang Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการจะแสดงหลังจากมีเนื้อหากิจกรรมถูกสร้างขึ้นแล้ว

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4836988 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558