มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


                    รองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับเมตตาจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มายังมณฑลพิธี ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี เพื่อประดิษฐานมณฑปเป็นการชั่วคราว โดยจะได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 21.00 น.

                    ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไป ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ด้วยในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 95 รูป พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ และสืบชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวร และรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระมหาเจดีย์ ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885395 – 7

ข่าว : พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : พัชริดา เขียวขุนเนิน / วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

CMRU PHOTO ACTIVITIES

ภาพโดย พัชริดา เขียวขุนเนิน >> Click

ภาพโดย วัชระ ไทยบัณฑิตย์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342529 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558