มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จัดประชุมเตรียมงาน "1 พฤษภาคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย"

10 เมษายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะกรรมการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จัดประชุมเตรียมงาน "1 พฤษภาคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย"

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญตักบาตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย สืบชะตาหลวง และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ทั้งนี้ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 95 รูป พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ และสืบชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวร และรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระมหาเจดีย์ ณ ลานองค์พระมหาเจดีย์ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่งในวันที่ 24 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับเมตตาจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มายังมณฑลพิธี โดยจะได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 22.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885395 - 7
ข่าว นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5241223 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558