มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มรชม. ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

24 พฤศจิกายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

คณะครุศาสตร์ มรชม. ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561  กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญคณะครุศาสตร์ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการดังกล่าวของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามเอกสาร
ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ที่มีคุณสมบัติให้รีบดำเนินการขอเอกสารหลักฐานตามกำหนด ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มประกาศรับสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(https://muakru.thaijobjob.com)

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  = > การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5358183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558