มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดียห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๖ ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดียห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๖ ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                ๑. จอรับภาพชนิดมือดึงติดผนัง ขนาด ๑๒๐ นิ้ว                                                จำนวน  ๓๖  อัน
                 ๒. เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens  จำนวน  ๓๖ เครื่อง
                 ๓. เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วัตต์                                             จำนวน  ๓๖  เครื่อง
                 ๔. เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI TO VGA                                                        จำนวน  ๓๖ เครื่อง
                 ๕ ไมโครโฟนชนิดมีสาย                                                                                  จำนวน  ๓๖  อัน
                 ๖.ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ                                                                         จำนวน  ๓๖  อัน
                 ๗. ตู้ลำโพงชนิด ๒ ทาง                                                                                  จำนวน  ๗๒  ตู้
                 ๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                                                           จำนวน  ๓๖  ชุด
                 ๙. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้                                                                        จำนวน  ๓๖  ชุด
                ผู้สนใจสามารถติดตามประกาศได้ทางเว็ปไซค์มหาวิทยาลัย และเว็ปไซค์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th
และสอบถามได้ตามหมายเลข 053-885363   โดยสิ้นสุดการวิจารณ์ถึงวันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5096579 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558