มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560

2 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560

                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารที่พักพักผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยปลานิล 601 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำเวียงบัว กิจกรรมปลูกต้นอินทนิล จำนวน 61 ต้น ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) และกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก พืชอนุรักษ์ ดิน น้ำและผืนป่า จำนวน 6,600 ต้น

                    นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ซึ่งมีดอกสีเหลือง โดยเป็นสีของวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และพสกนิกรชาวไทย พร้อมกันนี้จะได้นำดอกดาวเรืองมาร่วมจัดสถานที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงเดือนตุลาคมอีกด้วย

ข่าว  : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม - ภาพมุมสูง โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์>> Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม - อัลบั้ม 1 โดยนายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / นาย พรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.>> Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม - อัลบั้ม 2 โดยนาย สุจินดา วรมิตร นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.>> Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม - อัลบั้ม 3 โดย นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์  >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5085047 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558