มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”

13 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง โคลงนิราศหริภุญชัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง โคลงนิราศหริภุญชัย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมูล  จันทร์หอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา) และ อาจารย์ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)  ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


กำหนดการ

๐๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ น.        พิธีเปิด

๐๙.๔๕ น.        การบรรยายเรื่อง โคลงนิราศหริภุญชัย

 

วิทยากร

 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลมูล  จันทร์หอม  (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา)

 – อาจารย์ ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี  (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

๑๑.๓๐ น.        การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑๒.๐๐ น         ปิดการเสวนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๘๘๐

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344764 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558